Όροι Χρήσης
15.10.08

 

18 

Η ιστοσελίδα xtrembet.com απευθύνεται μόνο σε ενήλικα άτομα. Δεν μπορείτε να περιηγείστε στην ιστοσελίδα εάν δεν είστε τουλάχιστον δεκαοχτώ ετών.

   Ο χρήστης αποδέχεται ότι η παροχή πληροφοριών από την ιστοσελίδα προς τον χρήστη, δεν αποτελεί παρακίνηση για την συμμετοχή του σε τυχερά παιχνίδια ή άλλου είδους "στοιχήματος". Η επίσκεψη στο xtrembet.com αποτελεί για τον επισκέπτη, ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων  Η ιστοσελίδα xtrembet.com, περιλαμβάνει υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πρόταση ή σύσταση από την ιστοσελίδα προς τους επισκέπτες της, για οποιαδήποτε πράξη.Η ιστοσελίδα παρέχει πρόσβαση σε άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση.

 Στην ιστοσελίδα αυτή, υπάρχουν πληροφορίες από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Εντούτοις, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και το υλικό που περιλαμβάνονται στην xtrembet.com, από τρίτους 

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας καλή περιήγηση